تماس با ما

051-32672957-9 051-32672800
info@anbariagriseeds.com anbariagri@gmail.com

کارخانه : مشهد - کیلومتر 20 بزرگراه آسیایی - بعد از پل کمربندی ناظریه - قطعه چهارم سمت راست

telegram.me/anbariagriculturalseeds

    ارسال پیام