بادمجان قلمی شیرین(یلدا)

Long purple Eggplant

  • قابلیت برداشت : 75-80 روز پس از انتقال نشاء
  • شکل میوه : نسبتاً کشیده و دارای بافت داخلی نرم و لطیف
  • رنگ میوه : مشکی و براق
  • طول میوه : 30-35 سانتی متر
  • شکل بوته : نسبتاً پابلند و حجیم
  • وزن هزار دانه : 5 گرم

بازارپسندی به دلیل طعم بسیار عالی و میزان بذر کم در بافت داخلی

ویژگی : گواهی شده توسط موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال (SPCRI)