استئوسپرموم(مینا افریقایی)

  • گیاه : دوساله
  • فرم : پرگل-کپه ای
  • رنگ : الوان
  • ارتفاع : پاکوتاه(40-30سانتیمتر)
  • زمان خزانه کاری : اواخرزمستان
  • زمان نشاکاری : اوایل بهار
  • زمان گلدهی : اواسط تابستان تا اواخر پاییز
  • عمق کاشت : 1سانتیمتر
  • فاصله کاشت : 30 سانیمتر
  • تعدادپاکت در جعبه : 50عدد