زعفران ایران

Iran Saffron

  • تاریخ کاشت : خرداد، شهریور و اوایل مهر
  • زمان ظهور گل : پاییز (مهر - آبان ماه)
  • تکثیر : از طریق ازدیاد بنه
  • رنگ گل : بنفش و دارای کلاله قرمز رنگ سه شاخه
  • مصرف : خانگی
  • عمق کاشت : 20-15 سانتی متر
  • بسته بندی خانگی : 10±150 گرم

بسته بندی فوق حاوی بنه ی (اصطلاح رایج پیاز) زعفران آغشته به قارچ کش و کنه کش می باشد که به منظور کاشت در فضای خانگی مانند باغچه، گلدان و مساحت های کوچک در نظر گرفته شده است.
رنگ، عطر و طعم عالی