لاله عباسی الوان

  • گیاه : یکساله
  • فرم : پرگل-ایستاده
  • رنگ : الوان
  • ارتفاع : پامتوسط(65-75سانتیمتر)
  • زمان کاشت مستقیم : : اوایل بهار
  • زمان گلدهی : اوایل تابستان تا اوایل پاییز
  • عمق کاشت : 2 - 1 سانتیمتر
  • فاصله کاشت : 30-35سانتیمتر
  • تعدادپاکت در جعبه : 40 عدد