لاواند(اسطوخودوس)

  • گیاه : چندساله
  • رنگ : بنفش مایل به آبی
  • ارتفاع : پامتوسط(60-30سانتیمتر)
  • زمان خزانه کاری : اواخرتابستان-اواخرزمستان
  • زمان نشاکاری : اوایل پاییز-اوایل بهار
  • زمان گلدهی : اواخربهار
  • عمق کاشت : 1سانتیمتر
  • فاصله کاشت : 50-40سانتیمتر
  • تعدادپاکت در جعبه : 50عدد