لوبیا سبز طلایی

  • کاشت : بعد از سرمای بهاره
  • برداشت : 55 روزه
  • عمق کاشت : 3 - 2 سانتیمتر
  • تعداد پاکت در جعبه : 40عدد