گل عسلی سفید

  • گیاه : یکساله
  • فرم : پرگل رونده
  • رنگ : سفید
  • ارتفاع : بلند(20-15سانتیمتر)
  • زمان خزانه کاری : اواخر زمستان
  • زمان نشاء کاری : اوایل بهار
  • زمان گلدهی : اول بهارتااواخرپاییز
  • عمق کاشت : 0.5 سانتیمتر
  • فاصله کاشت : 30 سانیمتر
  • تعداد پاکت در جعبه : 50عدد