گوجه فرنگی سوپر استار

  • کاشت : بهاره
  • برداشت : 80 روز
  • عمق کاشت : 1 سانتیمتر
  • تعداد پاکت در جعبه : 35 عدد