خربزه

  طالبی سمسوری

  طالبی سمسوری

  • قابلیت برداشت : 90 روز پس از کاشت
  • شکل میوه : کروی
  • وزن میوه : 2-1.5 کیلوگرم
  • طعم میوه : خوش طعم و بسیار شیرین، نسبتاً معطر و آبدار
  • رنگ میوه : بافت داخلی سبز روشن، بافت خارجی سبز کمرنگ با خطوط تیره و عمودی
  • شکل بوته : نسبتاً حجیم
  • وزن هزار دانه : 35 گرم
  ادامه مطلب ...
  خربزه آناناسی

  خربزه آناناسی

  • قابلیت برداشت : 90-70 روز پس از کاشت
  • شکل میوه : بیضی شکل نسبتاً کوچک و دارای تور بسیار زیبا
  • وزن میوه : 2-1/5 کیلوگرم
  • طعم میوه : شیرین و معطر
  • رنگ میوه : در ابتدا رنگ بافت داخلی سبز و در زمان رسیدگی به رنگ نارنجی
  • وزن هزار دانه : 34 گرم
  ادامه مطلب ...