صیفی جات

  هندوانه کریمسون

  هندوانه کریمسون

  • کاشت : بهاره
  • برداشت : 90 - 85 روز
  • عمق کاشت : 3 - 2 سانتیمتر
  • تعداد پاکت در جعبه : 35 عدد
  ادامه مطلب ...
  گوجه فرنگی گیلاسی قرمز

  گوجه فرنگی گیلاسی قرمز

  ادامه مطلب ...
  گوجه فرنگی گیلاسی زرد

  گوجه فرنگی گیلاسی زرد

  ادامه مطلب ...
  فلفل قلمی تند

  فلفل قلمی تند

  ادامه مطلب ...
  فلفل گلی

  فلفل گلی

  • کاشت : بهاره
  • برداشت : 75 روز
  • عمق کاشت : 1 - 0/5 سانتیمتر
  • تعداد پاکت در جعبه : 35 عدد
  ادامه مطلب ...
  فلفل کبابی

  فلفل کبابی

  • کاشت : بهاره
  • برداشت : 60 - 50 روز
  • عمق کاشت : 1 - 0/5 سانتیمتر
  • تعداد پاکت در جعبه : 35 عدد
  ادامه مطلب ...
  طالبی سمسوری

  طالبی سمسوری

  • کاشت : بهاره
  • برداشت : 90 روز
  • عمق کاشت : 3 - 2 سانتیمتر
  • تعداد پاکت در جعبه : 25عدد
  ادامه مطلب ...
  خربزه خاتونی

  خربزه خاتونی

  • کاشت : بهاره
  • برداشت : 120 - 90 روز
  • عمق کاشت : 3 - 2 سانتیمتر
  • تعداد پاکت در جعبه : 25عدد
  ادامه مطلب ...
  خربزه آناناسی

  خربزه آناناسی

  • کاشت : بهاره
  • برداشت : 90 - 70 روز
  • عمق کاشت : 3 - 2 سانتیمتر
  • تعداد پاکت در جعبه : 35 عدد
  ادامه مطلب ...
  تیل مگسی

  تیل مگسی

  • کاشت : بهاره
  • برداشت : 90 روز
  • عمق کاشت : 3 - 2 سانتیمتر
  • تعداد پاکت در جعبه : 25 عدد
  ادامه مطلب ...
  پیاز قرمز

  پیاز قرمز

  • کاشت : بهاره - پاییزه
  • برداشت : 180 - 150 روز
  • عمق کاشت : 1 - 0/5 سانتیمتر
  • تعداد پاکت در جعبه : 35 عدد
  ادامه مطلب ...
  پیاز طلایی

  پیاز طلایی

  • کاشت : بهاره - پاییزه
  • برداشت : 180 روز
  • عمق کاشت : 1 - 0/5 سانتیمتر
  • تعداد پاکت در جعبه : 30 عدد
  ادامه مطلب ...
  بادمجان قلمی

  بادمجان قلمی

  • کاشت : بهاره
  • برداشت : 75 روز
  • عمق کاشت : 1 - 0/5 سانتیمتر
  • تعداد پاکت در جعبه : 35 عدد
  ادامه مطلب ...
  خیار خاردار

  خیار خاردار

  • کاشت : مناسب گلخانه
  • برداشت : 45 - 25 روز نسبت به شرایط اقلیمی
  • عمق کاشت : 3 - 2 سانتیمتر
  • تعداد پاکت در جعبه : 50 عدد
  ادامه مطلب ...
  کدوتنبل

  کدوتنبل

  • کاشت : بعد از سرمای بهاره
  • برداشت : مرداد تا شهریور ماه
  • عمق کاشت : 5 - 3 سانتیمتر
  • تعداد پاکت در جعبه : 25عدد
  ادامه مطلب ...
  گل کلم

  گل کلم

  • کاشت : اواسط تا اواخر بهار (خزانه)
  • برداشت : 120 روز پس از انتقال نشاء
  • عمق کاشت : 1/5 - 0/5 سانتیمتر
  • تعداد پاکت در جعبه : 50 عدد
  ادامه مطلب ...
  کلم بروکلی

  کلم بروکلی

  • کاشت : پاییزه
  • برداشت : 73 روز پس از انتقال نشاء
  • عمق کاشت : 1/5 - 0/5 سانتیمتر
  • تعداد پاکت در جعبه : 50 عدد
  ادامه مطلب ...
  کدو حلوایی

  کدو حلوایی

  • کاشت : بعد از سرمای بهاره
  • برداشت : 110-60روز
  • عمق کاشت : 5 - 3 سانتیمتر
  • تعداد پاکت در جعبه : 25عدد
  ادامه مطلب ...
  باقلا

  باقلا

  • کاشت : بهاره - پاییزه
  • برداشت : 150 - 120 روز
  • عمق کاشت : 8 - 5 سانتیمتر
  • تعداد پاکت در جعبه : 25عدد
  ادامه مطلب ...
  خیار چمبر

  خیار چمبر

  • کاشت : بهاره - پاییزه
  • برداشت : 80 - 70 روز
  • عمق کاشت : 3 - 2 سانتیمتر
  • تعداد پاکت در جعبه : 20عدد
  ادامه مطلب ...
  فلفل دلمه رنگی

  فلفل دلمه رنگی

  ادامه مطلب ...
  بادمجان سفید

  بادمجان سفید

  • کاشت : مناسب گلخانه و فضای باز (بهاره)
  • برداشت : 70 - 40 روز نسبت به شرایط اقلیمی
  • عمق کاشت : 1 - 0/5 سانتیمتر
  • تعداد پاکت در جعبه : 50 عدد
  ادامه مطلب ...
  کلم پیچ سفید

  کلم پیچ سفید

  • کاشت : بعد از سرمای بهاره (کاشت مستقیم)
  • برداشت : 60 - 55 روز پس از انتقال نشا
  • عمق کاشت : 1/5 - 0/5 سانتیمتر
  • تعداد پاکت در جعبه : 50 عدد
  ادامه مطلب ...
  بادمجان چیتی

  بادمجان چیتی

  • کاشت : مناسب گلخانه و فضای باز (بهاره)
  • برداشت : 70 - 40 روز نسبت به شرایط اقلیمی
  • عمق کاشت : 1 - 0/5 سانتیمتر
  • تعداد پاکت در جعبه : 50 عدد
  ادامه مطلب ...
  لوبیا سبز طلایی

  لوبیا سبز طلایی

  • کاشت : بعد از سرمای بهاره
  • برداشت : 55 روزه
  • عمق کاشت : 3 - 2 سانتیمتر
  • تعداد پاکت در جعبه : 40عدد
  ادامه مطلب ...
  لوبیا سبز بنفش

  لوبیا سبز بنفش

  • کاشت : بعد از سرمای بهاره
  • برداشت : 60 روزه
  • عمق کاشت : 3 - 2 سانتیمتر
  • تعداد پاکت در جعبه : 40عدد
  ادامه مطلب ...
  کلم پیچ قرمز

  کلم پیچ قرمز

  • کاشت : بعداز سرمای بهار کشت مستقیم
  • برداشت : 65 روز پس از انتقال نشاء
  • عمق کاشت : 1/5 - 0/5 سانتیمتر
  ادامه مطلب ...
  فلفل دلمه زرد

  فلفل دلمه زرد

  ادامه مطلب ...
  هویج فرنگی گرد

  هویج فرنگی گرد

  ادامه مطلب ...
  لوبیا سبز(متری)

  لوبیا سبز(متری)

  ادامه مطلب ...
  فلفل تند الوان

  فلفل تند الوان

  ادامه مطلب ...
  فلفل گیلاسی(تند)

  فلفل گیلاسی(تند)

  ادامه مطلب ...
  فلفل سبزواری (تند)

  فلفل سبزواری (تند)

  ادامه مطلب ...
  فلفل هالوپینو

  فلفل هالوپینو

  ادامه مطلب ...
  کدوحلوایی مینی

  کدوحلوایی مینی

  ادامه مطلب ...
  هندوانه زرد

  هندوانه زرد

  • کاشت : بهاره
  • برداشت : 90-85روزه
  • عمق کاشت : 1-2سانتیمتر
  • تعداد پاکت در جعبه : 50عدد
  ادامه مطلب ...
  مارچوبه

  مارچوبه

  • کاشت : زمستانه-بهاره
  • برداشت : 60-50روز
  • عمق کاشت : 25-20سانتیمتر
  • تعداد پاکت در جعبه : 50عدد
  ادامه مطلب ...
  کلم قمری

  کلم قمری

  • کاشت : بهاره-تابستانه
  • برداشت : 120روزه
  • عمق کاشت : 2.5-06 سانتیمتر
  • تعداد پاکت در جعبه :
  ادامه مطلب ...
  کرفس

  کرفس

  • کاشت : بهاره-تابستانه
  • برداشت : 120روزه
  • عمق کاشت : 0.5 سانتیمتر
  • تعداد پاکت در جعبه :
  ادامه مطلب ...
  کدو خورشتی زرد

  کدو خورشتی زرد

  • کاشت : تابستانه
  • برداشت : 60-55 روز
  • عمق کاشت : 2-3 سانتیمتر
  • تعداد پاکت در جعبه : 50عدد
  ادامه مطلب ...
  کاهو پیچ

  کاهو پیچ

  • کاشت : پاییزه بهاره
  • برداشت : 70-60 روز
  • عمق کاشت : 4میلیمتر
  • تعداد پاکت در جعبه :
  ادامه مطلب ...
  زردک

  زردک

  • کاشت : پاییزه بهاره
  • برداشت : 120-95 روز
  • عمق کاشت : 1-2 سانتیمتر
  • تعداد پاکت در جعبه : 25عدد
  ادامه مطلب ...
  خیار گلخانه ای

  خیار گلخانه ای

  • کاشت : زمستانه-بهاره
  • برداشت : 70-60 روز
  • عمق کاشت : 2-3 سانتیمتر
  • تعداد پاکت در جعبه : 50عدد
  ادامه مطلب ...
  ترب سفید

  ترب سفید

  • کاشت : بهاره-تابستانه
  • برداشت : 45-50 روز
  • عمق کاشت : 2-3 سانتیمتر
  • تعداد پاکت در جعبه : 50عدد
  ادامه مطلب ...
  تیل آتشی

  تیل آتشی

  • کاشت : بهاره
  • برداشت : 120-95 روز
  • عمق کاشت : 2-3 سانتیمتر
  • تعداد پاکت در جعبه : 20عدد
  ادامه مطلب ...