ذرت

  ذرت شیرین رنگی

  ذرت شیرین رنگی

  • کاشت : بهاره
  • برداشت : 70-110 روزه
  • عمق کاشت : 3-5 سانتیمتر
  • تعداد پاکت در جعبه : 50عدد
  ادامه مطلب ...
  ذرت شیرین

  ذرت شیرین

  • کاشت : اواسط بهار
  • عمق کاشت : 5 - 3 سانتیمتر
  • برداشت : 70 - 110 روز
  • تعداد پاکت در جعبه : 25 عدد
  ادامه مطلب ...