اطلاعات درباره ما

برای سوالات خود با ما تماس بگیرید

  اطلاعات و سوالات

  سوالات متداول

  ۱-      فلفل سبز فرنگی(تند قلمی) و فلفل سبز دلمه  یکی از کشتهای غالب در جنوب کشور( دزفول و اندیمشک ) می باشد.

  خیر بذر پیاز طلایی شرق فقط  مختص  کشت در مناطق روز بلند می باشد لذا کشت این بذر در مناطق روزکوتاه همچون جیرفت و جنوب کشور بهیچ عنوان توصیه نمی گردد.

  بله بذور سبزی پس از چندین مرحله  بوجار و تست  قوه نامیه درآزمایشگاه در  بسته بندی های ۱ و ۵ و۱۰کیلویی قابل عرضه هستند .

  بالغ بر ۴۰ نوع بذر  گل در مجموعه زیر نظر کارشناسان متبحر تولید می شوند که بصورت بسته بندی خانگی وگرمی جهت کشتهای وسیعتر قابل عرضه می باشند.

  مناسب ترین تاریخ جهت کشت بذر پیاز یکماه قبل از شروع  هرسال می باشد.

  در سال زراعی پیش رو بالغ بر ۱۶۰محصول قابل عرضه هستند که شامل سبزیجات،صیفی جات ،گل،دارویی و صیفی لوکس می باشند.