بادمجان چاه بلند

Chahboland Eggplant

  • قابلیت برداشت : 80 روز پس از انتقال نشاء
  • شکل میوه : بسیار قلمی و کشیده به رنگ مشکی براق و دارای بافت لطیف
  • طعم میوه : شیرین
  • طول میوه : 35-40 سانتی متر
  • شکل بوته : پابلند و دارای عملکرد بالا
  • وزن هزار دانه : 4 گرم

بازارپسندی آن به دلیل کشیدگی میوه و رنگ مشکی براق،دارای گوشتی سفید و لطیف و کم بذر