بادمجان یلدا

Yalda Eggplant

  • قابلیت برداشت : 80 روز پس از انتقال نشاء
  • شکل میوه : کشیده با قطر کم، دارای بافت داخلی نرم و لطیف، سفید رنگ و بدون الیاف
  • رنگ میوه : مشکی و براق
  • طول میوه : 25-35 سانتی متر
  • شکل بوته : پابلند و حجیم
  • وزن هزار دانه : 5 گرم

بازارپسندی به دلیل مزه بسیار عالی و کمترین میزان بذر در بافت داخلی