بادمجان

  بادمجان چاه بلند

  بادمجان چاه بلند

  • قابلیت برداشت : 80 روز پس از انتقال نشاء
  • شکل میوه : بسیار قلمی و کشیده به رنگ مشکی براق و دارای بافت لطیف
  • طعم میوه : شیرین
  • طول میوه : 35-40 سانتی متر
  • شکل بوته : پابلند و دارای عملکرد بالا
  • وزن هزار دانه : 4 گرم
  ادامه مطلب ...
  بادمجان یلدا

  بادمجان یلدا

  • قابلیت برداشت : 80 روز پس از انتقال نشاء
  • شکل میوه : کشیده با قطر کم، دارای بافت داخلی نرم و لطیف، سفید رنگ و بدون الیاف
  • رنگ میوه : مشکی و براق
  • طول میوه : 25-35 سانتی متر
  • شکل بوته : پابلند و حجیم
  • وزن هزار دانه : 5 گرم
  ادامه مطلب ...
  بادمجان قلمی شیرین(یلدا)

  بادمجان قلمی شیرین(یلدا)

  • قابلیت برداشت : 75-80 روز پس از انتقال نشاء
  • شکل میوه : نسبتاً کشیده و دارای بافت داخلی نرم و لطیف
  • رنگ میوه : مشکی و براق
  • طول میوه : 30-35 سانتی متر
  • شکل بوته : نسبتاً پابلند و حجیم
  • وزن هزار دانه : 5 گرم
  ادامه مطلب ...
  بادمجان دلمه سهراب

  بادمجان دلمه سهراب

  • قابلیت برداشت : 70 روز پس از انتقال نشاء
  • شکل میوه : بسیار مدور و دارای لوپ
  • رنگ میوه : ارغوانی تیره و دارای بافت داخلی سفید که در مجاورت هوا دیرتر کدر می شود
  • طعم میوه : بسیار بسیار شیرین، نرم و خوشمزه (طعم بسیار عالی)
  • اندازه میوه : 15×13 سانتی متر
  • شکل بوته : متوسط و دارای عملکرد بالا
  • موارد مصرف : خوراکی
  • وزن هزار دانه : 4 گرم
  ادامه مطلب ...