نمایش دادن همه 3 نتیجه

نمایش 9 24 36

بادمجان دلمه سهراب

100,000 تومان
بادمجان دلمه سهراب Sohrab Eggplant قابلیت برداشت ۷۰ :  روز پس از انتقال نشاء شکل میوه : بسیار مدور و

بادمجان یلدا

105,000 تومان
بادمجان یلدا Yalda Eggplant قابلیت برداشت ۸۰ :  روز پس از انتقال نشاء شکل میوه : کشیده با قطر کم،

بادمجان چاه بلند

123,200 تومان
بادمجان چاه بلند Chahboland Eggplant قابلیت برداشت ۸۰ : روز پس از انتقال نشاء شکل میوه : بسیار قلمی و