نمایش 1–8 از 23 نتیجه

نمایش 9 24 36

مارچوبه

15,000 تومان
مارچوبه کاشت : زمستانه-بهاره برداشت ۶۰-۵۰:روز عمق کاشت ۲۵-۲۰:سانتیمتر تعداد بذر در پاکت : ۵  

مرزه

11,000 تومان
مرزه کاشت : بهاره برداشت ۴۵ – ۳۰: روز عمق کاشت ۱/۵ – ۰/۵: سانتیمتر مدت زمان جوانه زنی :

گل کلم

11,000 تومان
گل کلم کاشت : اواسط تا اواخر بهار (خزانه) برداشت ۱۲۰: روز پس از انتقال نشاء عمق کاشت ۱/۵ –

گشنیز

11,000 تومان
گشنیز کاشت : بهاره – پاییزه برداشت ۵۰ – ۴۰: روز عمق کاشت ۱ – ۰/۵: سانتیمتر مدت زمان جوانه

کلم قمری

11,000 تومان
کلم قمری کاشت : بهاره-تابستانه برداشت ۱۲۰:روزه عمق کاشت ۲.۵-۰.۶: سانتیمتر تعداد بذر در پاکت : ۵±۶۵۸  

کلم پیچ قرمز

11,000 تومان
کلم پیچ قرمز کاشت : بعداز سرمای بهار کشت مستقیم برداشت ۶۵: روز پس از انتقال نشاء عمق کاشت ۱/۵

کلم پیچ سفید

11,000 تومان
کلم پیچ سفید کاشت : بعد از سرمای بهاره (کاشت مستقیم) برداشت ۶۰ – ۵۵: روز پس از انتقال نشا

کلم بروکلی

11,000 تومان
کلم بروکلی کاشت : پاییزه برداشت ۷۳: روز پس از انتقال نشاء عمق کاشت ۱/۵ – ۰/۵: سانتیمتر مدت زمان