نمایش دادن همه 3 نتیجه

نمایش 9 24 36

بادمجان یلدا

بادمجان یلدا Yalda Eggplant قابلیت برداشت ۸۰ : روز پس از انتقال نشاء شکل میوه : کشیده با قطر کم،

بادمجان دلمه سهراب

بادمجان دلمه سهراب Sohrab Eggplant قابلیت برداشت ۷۰ :  روز پس از انتقال نشاء شکل میوه : بسیار مدور و

بادمجان چاه بلند

بادمجان چاه بلند Chahboland Eggplant قابلیت برداشت ۸۰ : روز پس از انتقال نشاء شکل میوه : بسیار قلمی و