نمایش دادن همه 4 نتیجه

نمایش 9 24 36

فلفل گلباز

فلفل گلباز Golbaz Pepper قابلیت برداشت ۷۵ : روز پس از انتقال نشاء شکل میوه : باریک ، بلند، کشیده

فلفل سبز فرنگی (تند)

فلفل سبز فرنگی (تند) Cayenne Pepper قابلیت کاشت : مناطق روز بلند و روز کوتاه (تقریباً تمامی مناطق ایران) قابلیت

فلفل دیماز

فلفل دیماز Dimaz Pepper قابلیت برداشت ۵۰-۶۰ : روز پس از انتقال نشاء شکل میوه : کشیده بلند به طول

فلفل دلمه سبز

فلفل دلمه سبز Green Bell Pepper قابلیت کاشت : مناسب برای تمامی مناطق ایران قابلیت برداشت ۷۰-۷۵ : روز پس