نمایش دادن همه 4 نتیجه

نمایش 9 24 36

اسفناج

15,600 تومان
اسفناج کاشت : بهاره – پاییزه عمق کاشت: ۳-۱ سانتیمتر نوع کاشت : دستپاش – ردیفی ارتفاع : ۵۰-۳۰ دوره

اسفناج

78,100 تومان
اسفناج کاشت : بهاره – پاییزه عمق کاشت: ۳-۱ سانتیمتر نوع کاشت : دستپاش – ردیفی ارتفاع : ۵۰-۳۰ دوره

اسفناج

374,000 تومان
اسفناج کاشت : بهاره – پاییزه عمق کاشت: ۳-۱ سانتیمتر نوع کاشت : دستپاش – ردیفی ارتفاع : ۵۰-۳۰ دوره

اسفناج

11,000 تومان
اسفناج کاشت : پاییزه برداشت ۴۰ – ۳۵: روز عمق کاشت ۳ – ۱: سانتیمتر مدت زمان جوانه زنی :