نمایش دادن همه 4 نتیجه

نمایش 9 24 36

تره

تره کاشت : بهاره – پاییزه عمق کاشت ۱-۲ سانتیمتر نوع کاشت : دستپاش – ردیفی ارتفاع : ۴۰-۳۰ موارد

تره

319,000 تومان
تره کاشت : بهاره – پاییزه عمق کاشت ۱-۲ سانتیمتر نوع کاشت : دستپاش – ردیفی ارتفاع : ۴۰-۳۰ موارد

تره

1,567,500 تومان
تره کاشت : بهاره – پاییزه عمق کاشت ۱-۲ سانتیمتر نوع کاشت : دستپاش – ردیفی ارتفاع : ۴۰-۳۰ موارد

تره

9,000 تومان
تره کاشت : بهاره برداشت ۴۵: روز عمق کاشت ۲ – ۱: سانتیمتر مدت زمان جوانه جوانه زنی : ۶-۱۴