نمایش دادن همه 4 نتیجه

نمایش 9 24 36

جعفری

جعفری کاشت : بهاره – پاییزه عمق کاشت ۱-۲ : سانتیمتر نوع کاشت : دستپاش – ردیفی ارتفاع : ۳۵-۳۰

جعفری

203,000 تومان
جعفری کاشت : بهاره – پاییزه عمق کاشت ۱-۲ : سانتیمتر نوع کاشت : دستپاش – ردیفی ارتفاع : ۳۵-۳۰

جعفری

1,980,000 تومان
جعفری کاشت : بهاره – پاییزه عمق کاشت ۱-۲ : سانتیمتر نوع کاشت : دستپاش – ردیفی ارتفاع : ۳۵-۳۰

جعفری

9,000 تومان
جعفری کاشت : بهاره – پاییزه برداشت ۶۰: روز عمق کاشت ۳ – ۲: سانتیمتر مدت زمان جوانه زنی :