نمایش دادن همه 4 نتیجه

نمایش 9 24 36

ریحان بنفش

ریحان بنفش کاشت : بهاره عمق کاشت۰.۵-۱  : سانتیمتر نوع کاشت : دستپاش – ردیفی ارتفاع : ۳۵-۱۵ موارد مصرف

ریحان بنفش

341,000 تومان
ریحان بنفش • کاشت : بهاره • عمق کاشت۰.۵-۱ : سانتیمتر • نوع کاشت : دستپاش – ردیفی • ارتفاع

ریحان بنفش

3,355,000 تومان
ریحان بنفش کاشت : بهاره عمق کاشت۰.۵-۱  : سانتیمتر نوع کاشت : دستپاش – ردیفی ارتفاع : ۳۵-۱۵ موارد مصرف

ریحان بنفش

9,000 تومان
ریحان بنفش کاشت : بهاره برداشت ۴۰ – ۳۵: روز عمق کاشت ۱ – ۰/۵: سانتیمتر مدت زمان جوانه زنی