نمایش دادن همه 4 نتیجه

نمایش 9 24 36

ریحان بنفش

34,300 تومان
ریحان بنفش کاشت : بهاره عمق کاشت۰.۵-۱  : سانتیمتر نوع کاشت : دستپاش – ردیفی ارتفاع : ۳۵-۱۵ موارد مصرف

ریحان بنفش

244,200 تومان
ریحان بنفش • کاشت : بهاره • عمق کاشت۰.۵-۱ : سانتیمتر • نوع کاشت : دستپاش – ردیفی • ارتفاع

ریحان بنفش

2,387,000 تومان
ریحان بنفش کاشت : بهاره عمق کاشت۰.۵-۱  : سانتیمتر نوع کاشت : دستپاش – ردیفی ارتفاع : ۳۵-۱۵ موارد مصرف

ریحان بنفش

11,000 تومان
ریحان بنفش کاشت : بهاره برداشت ۴۰ – ۳۵: روز عمق کاشت ۱ – ۰/۵: سانتیمتر مدت زمان جوانه زنی