نمایش دادن همه 4 نتیجه

نمایش 9 24 36

ریحان سبز

ریحان سبز کاشت : بهاره عمق کاشت ۰/۵-۱ :  سانتیمتر نوع کاشت : دستپاش – ردیفی ارتفاع : ۳۵-۱۵ موارد

ریحان سبز

203,000 تومان
ریحان سبز کاشت : بهاره عمق کاشت ۰/۵-۱ :  سانتیمتر نوع کاشت : دستپاش – ردیفی ارتفاع : ۳۵-۱۵ موارد

ریحان سبز

1,980,000 تومان
ریحان سبز کاشت : بهاره عمق کاشت ۰/۵-۱ :  سانتیمتر نوع کاشت : دستپاش – ردیفی ارتفاع : ۳۵-۱۵ موارد

ریحان سبز

9,000 تومان
ریحان سبز کاشت : بهاره برداشت ۳۰ – ۲۵: روز عمق کاشت ۱ – ۰/۵: سانتیمتر مدت زمان جوانه زنی