نمایش دادن همه 4 نتیجه

نمایش 9 24 36

شنبلیله

21,100 تومان
شنبلیله کاشت : بهاره – پاییزه عمق کاشت ۱-۱/۵ :  سانتیمتر نوع کاشت : دستپاش – ردیفی ارتفاع : ۴۰-۱۵

شنبلیله

92,400 تومان
شنبلیله کاشت : بهاره – پاییزه عمق کاشت ۱-۱/۵ :  سانتیمتر نوع کاشت : دستپاش – ردیفی ارتفاع : ۴۰-۱۵

شنبلیله

880,000 تومان
شنبلیله کاشت : بهاره – پاییزه عمق کاشت ۱-۱/۵ :  سانتیمتر نوع کاشت : دستپاش – ردیفی ارتفاع : ۴۰-۱۵

شنبلیله

11,000 تومان
شنبلیله کاشت : بهاره برداشت ۴۵ – ۳۰: روز عمق کاشت ۱/۵ – ۱: سانتیمتر مدت زمان جوانه زنی :