نمایش دادن همه 4 نتیجه

نمایش 9 24 36

شوید

23,600 تومان
شوید کاشت : بهاره – پاییزه عمق کاشت ۱/۵-۲ :  سانتیمتر نوع کاشت : دستپاش – ردیفی ارتفاع : ۲۰-۴۰

شوید

119,900 تومان
شوید کاشت : بهاره – پاییزه عمق کاشت ۱/۵-۲ :  سانتیمتر نوع کاشت : دستپاش – ردیفی ارتفاع : ۲۰-۴۰

شوید

583,000 تومان
شوید کاشت : بهاره – پاییزه عمق کاشت ۱/۵-۲ :  سانتیمتر نوع کاشت : دستپاش – ردیفی ارتفاع : ۲۰-۴۰

شوید

11,000 تومان
شوید کاشت : بهاره برداشت ۵۰ – ۴۵: روز عمق کاشت ۲ – ۱/۵: سانتیمتر مدت زمان جوانه زنی :