نمایش دادن همه 4 نتیجه

نمایش 9 24 36

مرزه

31,350 تومان
مرزه کاشت : بهاره عمق کاشت ۰/۵-۱.۵ : سانتیمتر نوع کاشت : دستپاش – ردیفی ارتفاع : ۳۰-۱۰ موارد مصرف

مرزه

313,500 تومان
مرزه کاشت : بهاره عمق کاشت ۰/۵-۱.۵ : سانتیمتر نوع کاشت : دستپاش – ردیفی ارتفاع : ۳۰-۱۰ موارد مصرف

مرزه

3,080,000 تومان
مرزه کاشت : بهاره عمق کاشت ۰/۵-۱.۵ : سانتیمتر نوع کاشت : دستپاش – ردیفی ارتفاع : ۳۰-۱۰ موارد مصرف

مرزه

11,000 تومان
مرزه کاشت : بهاره برداشت ۴۵ – ۳۰: روز عمق کاشت ۱/۵ – ۰/۵: سانتیمتر مدت زمان جوانه زنی :