نمایش دادن همه 4 نتیجه

نمایش 9 24 36

مرزه

مرزه کاشت : بهاره عمق کاشت ۰/۵-۱.۵ : سانتیمتر نوع کاشت : دستپاش – ردیفی ارتفاع : ۳۰-۱۰ موارد مصرف

مرزه

324,500 تومان
مرزه کاشت : بهاره عمق کاشت ۰/۵-۱.۵ : سانتیمتر نوع کاشت : دستپاش – ردیفی ارتفاع : ۳۰-۱۰ موارد مصرف

مرزه

3,190,000 تومان
مرزه کاشت : بهاره عمق کاشت ۰/۵-۱.۵ : سانتیمتر نوع کاشت : دستپاش – ردیفی ارتفاع : ۳۰-۱۰ موارد مصرف

مرزه

9,000 تومان
مرزه کاشت : بهاره برداشت ۴۵ – ۳۰: روز عمق کاشت ۱/۵ – ۰/۵: سانتیمتر مدت زمان جوانه زنی :