نمایش یک نتیجه

نمایش 9 24 36

هندوانه زرد

هندوانه زرد کاشت : بهاره برداشت ۸۵-۹۰:روزه تیپ میوه : میوه آن کروی شکل ، رنگ پوست آنسبز روشن با