نمایش دادن همه 4 نتیجه

نمایش 9 24 36

پیازچه

پیازچه کاشت : بهاره – پاییزه عمق کاشت ۰/۵-۱ : سانتیمتر نوع کاشت : دستپاش – ردیفی (تنک کردن در

پیازچه

497,200 تومان
پیازچه کاشت : بهاره – پاییزه عمق کاشت ۰/۵-۱ : سانتیمتر نوع کاشت : دستپاش – ردیفی (تنک کردن در

پیازچه

2,469,500 تومان
پیازچه کاشت : بهاره – پاییزه عمق کاشت ۰/۵-۱ : سانتیمتر نوع کاشت : دستپاش – ردیفی (تنک کردن در

پیازچه

9,000 تومان
پیازچه کاشت : بهاره – پاییزه برداشت ۶۰: روز عمق کاشت ۱ – ۰/۵: سانتیمتر مدت زمان جوانه زنی :