بامیه سوپرقلمی

Super Selender Bamia

  • قابلیت کاشت: : دراکثر نقاط ایران
  • قابلیت برداشت : : 60روز پس از برداشت
  • رنگ غلاف: : سبز تیره
  • شکل غلاف: : بسیار قلمی و کشیده ،خوش رنگ ،بدون خار
  • طول غلاف: : 12-10

قابل ذکر است محصول بامیه پس از رسیدگی هر چه ریز تر برداشت شود (اصطلاحا بندانگشتی )لذیذ تر و خوش خوراک تر خواهد بود و بافت دانه ای ندارد .