طالبی سمسوری

Samsoury Muskmelon

  • قابلیت برداشت : 90 روز پس از کاشت
  • شکل میوه : کروی
  • وزن میوه : 2-1.5 کیلوگرم
  • طعم میوه : خوش طعم و بسیار شیرین، نسبتاً معطر و آبدار
  • رنگ میوه : بافت داخلی سبز روشن، بافت خارجی سبز کمرنگ با خطوط تیره و عمودی
  • شکل بوته : نسبتاً حجیم
  • وزن هزار دانه : 35 گرم

دارای عملکرد 20-15 تن در هکنار

یکنواختی در شکل و سایز میوه

حمل ونقل بسیار خوب وعملکرد بالا از ویژگی های این واریته است.