فلفل دلمه سبز

Green Bell Pepper

  • قابلیت کاشت : مناسب برای تمامی مناطق ایران
  • قابلیت برداشت : 75-70 روز پس از انتقال نشاء
  • شکل میوه : مکعبی ، بلوکی شکل
  • بافت میوه : بسیار ترد و سفت
  • رنگ میوه : سبز تیره
  • شکل بوته : نسبتاً پاکوتاه
  • موارد مصرف : برای تازه خوری و فرآیندهای صنعتی
  • وزن هزار دانه : 6 گرم

دارای عملکرد بالا (80 تن در هکتار)