ذرت

  ذرت شیرین رنگی

  ذرت شیرین رنگی

  • کاشت : بهاره
  • برداشت : 110-70 روزه
  • عمق کاشت : 5-3سانتیمتر
  • تعداد پاکت در جعبه : 50عدد
  ادامه مطلب ...
  ذرت شیرین

  ذرت شیرین

  • کاشت : اواسط بهار
  • عمق کاشت : 5-3سانتیمتر
  • برداشت : 110-70 روز
  • تعداد پاکت در جعبه : 25 عدد
  ادامه مطلب ...