شلغم

  شلغم ارغوانی

  شلغم ارغوانی

  • قابلیت برداشت : 90 روز پس از کاشت
  • شکل غده : کروی با برگ های نسبتاً بلند
  • رنگ غده : سفید و در قسمت طوقه ارغوانی رنگ
  • طعم غده : شیرین و توپر با بافت سفت
  • موارد مصرف : خوراکی
  • وزن هزار دانه : 2 گرم
  ادامه مطلب ...