فلفل

  فلفل دیماز

  فلفل دیماز

  • قابلیت برداشت : 50-60 روز پس از انتقال نشاء
  • شکل میوه : کشیده بلند به طول 20-15 سانتی متر
  • رنگ میوه : سبزلیمویی و در زمان رسیدگی به رنگ قرمز بسیار خوشرنگی تبدیل میشود
  • طعم میوه : شیرین
  • شکل بوته : پابلند و بسیار پربار
  • موارد مصرف : تازه خوری، کبابی و پودر خشک
  • وزن هزار دانه : 6 گرم
  ادامه مطلب ...
  فلفل سبز فرنگی (تند)

  فلفل سبز فرنگی (تند)

  • قابلیت کاشت : مناطق روز بلند و روز کوتاه (تقریباً تمامی مناطق ایران)
  • قابلیت برداشت : 80-75 روز پس از انتقال نشاء
  • شکل میوه : کشیده به رنگ سبز تیره
  • اندازه میوه : به طول 15-10 سانتی متر
  • طعم میوه : بسیار تند و خوش عطر
  • طول بوته : به ارتفاع 80-65 سانتی متر با عملکرد بالا
  • موارد مصرف : تازه خوری و پودر خشک
  • وزن هزار دانه : 6 گرم
  ادامه مطلب ...
  فلفل دلمه سبز

  فلفل دلمه سبز

  • قابلیت کاشت : مناسب برای تمامی مناطق ایران
  • قابلیت برداشت : 75-70 روز پس از انتقال نشاء
  • شکل میوه : مکعبی ، بلوکی شکل
  • بافت میوه : بسیار ترد و سفت
  • رنگ میوه : سبز تیره
  • شکل بوته : نسبتاً پاکوتاه
  • موارد مصرف : برای تازه خوری و فرآیندهای صنعتی
  • وزن هزار دانه : 6 گرم
  ادامه مطلب ...
  فلفل گلباز

  فلفل گلباز

  • قابلیت برداشت : 75 روز پس از انتقال نشاء
  • شکل میوه : باریک ، بلند، کشیده و موج دار
  • طول میوه : 20-16 سانتیمتر
  • طعم میوه : تندی ملایم
  • رنگ میوه : سبز روشن و در زمان رسیدگی قرمز رنگ (خوش رنگ)
  • طول بوته : به ارتفاع 90-85 سانتی متر
  • وزن هزار دانه : 5 گرم
  ادامه مطلب ...