هویج

  هویج سوپر نانتس

  هویج سوپر نانتس

  • قابلیت برداشت : 120-80 روز پس از کاشت
  • شکل ریشه : سیلندری، کشیده و دارای پوست نازک
  • رنگ ریشه : نارنجی بسیار خوش رنگ
  • طعم ریشه : شیرین، ترد و آبدار
  • طول ریشه : 20-15 سانتی متر
  • وزن هزار دانه : 2 گرم
  ادامه مطلب ...